ብቕዓት ኣለና

Vi är ett företag som har bred kunskap och kompetens i kultur, språk, affärsklimat och regler av länderna runt Afrikas horn. Vi hjälper med att tolka, översätta och ge råd och utbildning om de olika ländernas kultur och samhälle.

Vi anlitar auktoriserade, grund- och vidareutbildade tolkar beroende på uppdragets art.

ሓገዝ ምስቱርጓም

Om behov och önskemål finns kan våra tolkar följa med till aktuellt land/länder och hjälpa till med tolkning och kontakter t.ex. med företag, organisationer och lokala myndigheter.

ትምህርቲ ንህብ ኢና

I Sverige kan vi ge tips och utbildning t.ex. i företagskultur för er personal som har utlandskontakter. För nyanlända, erbjuder vi utbildning i svensk samhällsorientering, grundläggande datorkunskap och den teoretiska delen av körkortsutbildningen på deras modersmål.

ኣሕተምትን ኣከፋፈልትን መጻሕፍቲ ኢና

Vi har även bokförlagsverksamhet, säljer böcker på nätet och vi kan också hjälpa till med att få fram böcker som önskas från länderna runt afrikas horn.

ኣድራሻ

Harboy Enterprise
Sjökaptensvägen 10
611 46 Nyköping, Sweden

E-post:
info@harboyenterprise.com

Kontoret/Office:   015531606 (eller  004615531606)
Mobilen/Mobile:   0739277560 (eller  0046739277560)

ተራኸቡና

2 + 12 =

Address

Harboy Enterprise
Sjökaptensvägen 10
611 46 Nyköping, Sweden

E-post: info@harboyenterprise.com
Kontoret: 015531606 (från utland  004615531606)
Mobilen: 0739277560 (från utland 0046739277560)

Select your currency
EUREuro
Wishlist 0
Continue Shopping