Vi är ett företag som har bred kunskap och kompetens i kultur, språk, affärsklimat och regler av länderna runt Afrikas horn. Vi hjälper med att tolka, översätta och ge råd och utbildning om de olika ländernas kultur och samhälle.

Vi anlitar auktoriserade, grund- och vidareutbildade tolkar beroende på uppdragets art.

Om behov och önskemål finns kan våra tolkar följa med till aktuellt land/länder och hjälpa till med tolkning och kontakter t.ex. med företag, organisationer och lokala myndigheter.

I Sverige kan vi ge tips och utbildning t.ex. i företagskultur för er personal som har utlandskontakter. För nyanlända, erbjuder vi utbildning i svensk samhällsorientering, grundläggande datorkunskap och den teoretiska delen av körkortsutbildningen på deras modersmål.

Vi har även bokförlagsverksamhet, säljer böcker på nätet och vi kan också hjälpa till med att få fram böcker som önskas från länderna runt afrikas horn.

ብቕዓት ኣለና

Vi är ett företag som har bred kunskap och kompetens i kultur, språk, affärsklimat och regler av länderna runt Afrikas horn. Vi hjälper med att tolka, översätta och ge råd och utbildning om de olika ländernas kultur och samhälle.

Vi anlitar auktoriserade, grund- och vidareutbildade tolkar beroende på uppdragets art.

ሓገዝ ምስቱርጓም

Om behov och önskemål finns kan våra tolkar följa med till aktuellt land/länder och hjälpa till med tolkning och kontakter t.ex. med företag, organisationer och lokala myndigheter.

ትምህርቲ ንህብ ኢናr

I Sverige kan vi ge tips och utbildning t.ex. i företagskultur för er personal som har utlandskontakter. För nyanlända, erbjuder vi utbildning i svensk samhällsorientering, grundläggande datorkunskap och den teoretiska delen av körkortsutbildningen på deras modersmål.

ኣሕተምትን ኣከፋፈልትን መጻሕፍቲ ኢና።

Vi har även bokförlagsverksamhet, säljer böcker på nätet och vi kan också hjälpa till med att få fram böcker som önskas från länderna runt afrikas horn.

ኣድራሻ

Harboy Enterprise
Sjökaptensvägen 10
611 46 Nyköping, Sweden

E-post:
info@harboyenterprise.com

Kontoret/Office:   015531606 (eller  004615531606)
Mobilen/Mobile:   0739277560 (eller  0046739277560)

ብቕዓት ኣለና

Vi är ett företag som har bred kunskap och kompetens i kultur, språk, affärsklimat och regler av länderna runt Afrikas horn. Vi hjälper med att tolka, översätta och ge råd och utbildning om de olika ländernas kultur och samhälle.

Vi anlitar auktoriserade, grund- och vidareutbildade tolkar beroende på uppdragets art.

ሓገዝ ምስቱርጓም

Om behov och önskemål finns kan våra tolkar följa med till aktuellt land/länder och hjälpa till med tolkning och kontakter t.ex. med företag, organisationer och lokala myndigheter.

ትምህርቲ ንህብ ኢናr

I Sverige kan vi ge tips och utbildning t.ex. i företagskultur för er personal som har utlandskontakter. För nyanlända, erbjuder vi utbildning i svensk samhällsorientering, grundläggande datorkunskap och den teoretiska delen av körkortsutbildningen på deras modersmål.

ኣሕተምትን ኣከፋፈልትን መጻሕፍቲ ኢና።

Vi har även bokförlagsverksamhet, säljer böcker på nätet och vi kan också hjälpa till med att få fram böcker som önskas från länderna runt afrikas horn.

ኣድራሻ

Harboy Enterprise
Sjökaptensvägen 10
611 46 Nyköping, Sweden

E-post:
info@harboyenterprise.com

Kontoret/Office:   015531606 (eller  004615531606)
Mobilen/Mobile:   0739277560 (eller  0046739277560)

ኣገልግሎት ምስቱርጓም

ትግርኛ

Tigrinja (ትግርኛ, tigriññā), även kallat tigriniska talas i Eritrea och  norra Etiopien av ca 7,7 till 8,7 miljoner människor totalt. Tigrinska är officiellt språk i Eritrea och är det största språket i landet.

ትግረ

Tigre (ge’ez: ትግረ, tigrē, i Sudan Xasa) är ett semitiskt språk som talas i norra Eritrea av cirka 30 procent av Eritreas befolkning samt i de angränsande områdena i nordöstra Sudan.

ኣማርኛ

Amharinja (አማርኛ, amhariskaamharinya eller amharinja), talas i Etiopien, där det är officiellt språk och majoritetsspråk. Amhariskan är näst arabiskan det mest utbredda semitiska språket.

ኦሮሞ

Oromo talas i Afrikas horn av 22 miljoner människor. De flesta talarna bor i Etiopien, men oromo talas också i KenyaSomaliaoch Tanzania. Oromo skrivs med qubee, en form av latinska alfabetet.

ሶማልኛ

Somaliskan (somaliska: af-Soomaali) är ett afroasiatiskt språk av den östkushitiska undergruppen som talas i Somalia och i närliggande områden i DjiboutiEtiopien och Kenya.

ዓፋር

Afar (Qafár af, även afariska) är ett östkushitiskt språk som talas av omkring 1,5 miljoner, framför allt i EtiopienEritrea och Djibouti, och huvudsakligen bland etniska afarer.

ሳሆ

Saho är ett kushitiskt språk nära besläktat med afar. Sahofolket är i huvudsak nomadiska muslimer och befolkar centrala eritreanska höglandets östra rand samt den centrala kusten vid Röda havet.

ብሊን

Blen tillhör den kusitiska grenen i den afroasiatiska språkfamiljen och talas av blen folk i centrala Eritrea och runt staden Keren.

ተራኸቡና

3 + 10 =

Address

Harboy Enterprise
Sjökaptensvägen 10
611 46 Nyköping, Sweden

E-post: info@harboyenterprise.com
Kontoret: 015531606 (från utland  004615531606)
Mobilen: 0739277560 (från utland 0046739277560)

Select your currency
EUREuro
Wishlist 0
Continue Shopping